Главная Поиск FAQ E-mail
  Наша история
Клиника
Наука
Контакты

Администрация ГКБ № 19 благодарит НПП "ТРАЙФЛ" за поддержку в обеспечении функционирования нашего сайта.

НПП "ТРАЙФЛ" - провайдер № 1  в  Днепропетровске! 

http://trifle.net
 

Сторінки  історії

      З 1933 р. і до початку 60-х років минулого століття в Дніпропетровській області діяла єдина лікувальна установа, призначена для надання спеціалізованої медичної допомоги онкологічним хворим - обласний онкологічний диспансер. Швидке збільшення населення Дніпропетровська, яке досягло понад 1 млн. чоловік, ріст онкологічної захворюваності й смертності від злоякісних новоутворень, яке міцно посіло друге місце після серцево-судинної патології, вимагало зміцнення матеріальної бази й удосконалення організації онкологічної служби. 

      У березні 1963 р. був уведений в експлуатацію новий лікувальний корпус по вул. Шкільній (нині вул. Гавриленко), куди і перемістився обласний онкодиспансер. На старих площах по вул. Короленко 22, на місці колишнього обласного диспансеру і на одній території з 1-й міською лікарнею, і розмістився створений у результаті реорганізації служби міський онкологічний диспансер. Офіційне відкриття установи відбулося 1-го квітня 1963 р. Колектив очолила онкохірург Марія Іванівна Василюк. Диспансер уключав такі підрозділи: 

      ܀   стаціонар на 55 ліжок, із них 5 активних ліжок для лікування хворих радіоактивними препаратами; 
      ܀   поліклінічне відділення, розраховане на 35 відвідувань у зміну з рентгенодіагностичним і рентгенотерапевтичним кабінетами. 

      У короткий термін на території 1-ї міської лікарні був збудований 1-поверховий корпус, де розмістилися адміністрація, гінекологічний, урологічний і ЛОР - кабінети, а також клінічна, цитологічна і гістологічна лабораторії. В окремому приміщенні був розташований організаційно - методичний кабінет. Керувала ОМК Г.Т.Щепанська, а з 1969 р. - А.В.Антонець. У дев'яти лікарнях були організовані районні онкологічні кабінети, які забезпечили доступність спеціалізованої допомоги для населення міста і тісний зв'язок служби із загальнолікувальною мережею. Першими районними онкологами, які очолили онкокабінети, були Ф.Д. Арбах, В.Л. Заяць, Б.А.Смирнова, В.А.Кравцова, А.В.Антонець, Л.М.Рибальченко, А.Н.Островська і Е.М. Милославська. 

      У 1971 р. колектив очолила досвідчений онколог із великими організаторськими здібностями Валентина Архипівна Кравцова. Істотний прорив у ранньому виявленні раку шийки матки відбувся в 1986 р., зі створенням міської централізованої цитологічної лабораторії (перші завідувачі - Л.Ф.Эльвейн і Т.В.Сербіна). Якщо до цього в І-й стадії виявляли до 5 випадків раку шийки матки на 100 захворілих, то вже в 90-х роках ранні та доклинічні форми складали до 40 - 60% випадків, що значно поліпшило результати лікування і його прогноз. 

      У 1984 - 1988 роках на кошти міського бюджету були придбані два гамма - терапевтичні апарати - "Агат - С" і "Рокус", які були розміщені на території облонкодиспансеру через відсутність необхідних площ. Хворих на лікування доставляли автотранспортом. У зв'язку з ростом захворюваності й смертності від злоякісних новотворів, появою нових складних методик і технологій у лікуванні раку, гостро встало питання про невідповідність матеріальної бази, що існувала, сучасним вимогам. У 1985 р. було прийнято позитивне рішення про будівництво нового корпуса. Проектна документація була розроблена в найкоротший термін інститутом "Дніпрогромадянпроект" (директор - В.Т.Ратушний), будівництво розпочалось відповідно до доручення РМ СРСР № ПП-1173 від 10.06.86 р. з 1987 р. Замовник - УКБ міськвиконкому (начальник А.Е.Баранов), генеральний підрядник - трест "Дніпроміськбуд" (керуючий - В.В.Матяш). Фінансування об'єкта, почате за рахунок коштів Міністерства чорної металургії України, потім цілком лягло на плечі міського бюджету. Значний особистий внесок у рішення питань, пов'язаних із будівництвом, було зроблено головним лікарем В.А.Кравцовою (у даний час - заступником головного лікаря по поліклініці). 

      З 01.09.95 р. міський онкодиспансер реорганізовано у Територіальне медичне об'єднання "Онкологія". Колектив очолив досвідчений організатор охорони здоров'я - Заслужений лікар України В.Г.Ширінкін. Було забезпечене завершення будівельно-монтажних робіт у новому корпусі і "начинка" його відповідним діагностичним і лікувальним устаткуванням, яке відповідало вимогам сучасних медичних технологій. Сьогодні діагностичний блок поліклініки оснащений сучасною рентгенологічною, ендоскопічною і ультразвуковою апаратурою, упроваджені нові інформаційні технології з обліку та диспансерному спостереженню онкологічних хворих. У відділеннях стаціонару використовуються ефективні методики хірургічного, променевого і хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих. 

      У зв'язку з реорганізацією структури лікувально - профілактичних установ міста, із лютого 2002 р. заклад носить назву міська лікарня № 19 - міський онкологічний центр. Актуальним питанням залишається подальше зміцнення матеріально - технічної бази. Вимагає невідкладного рішення питання про будівництво ІІ-ї черги онкоцентра, передбаченої ще в 1985 р., для розміщення сучасного радіологічного устаткування й поліпшення умов променевого лікування онкологічних хворих.       Телефон:  (0562) 68-03-05. 

      Телефон/факс:  (0562) 67-33-57.