Главная Поиск FAQ E-mail
  Наша история
Клиника
Наука
Контакты

Администрация ГКБ № 19 благодарит НПП "ТРАЙФЛ" за поддержку в обеспечении функционирования нашего сайта.

НПП "ТРАЙФЛ" - провайдер № 1  в  Днепропетровске! 

http://trifle.net
 

Патогістологічна  лабораторія

      З перших днів організації міської онкологічної служби в 1963 р. гістологічні дослідження проводили висококваліфіковані морфологи Л.М Шестакова і Р.А.Сергієнко. Після реорганізації служби, із початком діяльності ТМО «Онкологія» в 1996 році, до патогістологічних досліджень і консультативної роботи широко залучалися провідні спеціалісти ДДМА - професор В.І. Неводнік та доцент О.А.Легеза. Починаючи із 2000 p., патогістологічна лабораторія є самостійним структурним підрозділом, який очолює лікар - патологоанатом вищої категорії Л.А.Бойко. 

      У відділенні проводиться гістологічне дослідження операційного і біопсійого матеріалу із застосуванням сучасних методик, а також інтраопераційна експрес-діагностика з метою вибору оптимального обсягу оперативного втручання. Співробітництво з кафедрою патологічної анатомії ДДМА (зав. кафедрою проф. І.С.Шпонька) і лабораторією патоморфології Українського інституту гастроентерології (зав. - доктор мед. наук Ю.А.Гайдар) дозволяє також проводити за показаннями широкий комплекс додаткових гістохімічних досліджень. 

      Обсяг роботи за період з 1998 по 2003 роки зріс із 5621 до 26211 досліджень (у 4,7 рази) і має тенденцію до подальшого збільшення.       Телефон:  (0562) 69-59-72.